Oraret mesimore :

per masterat shkencore


Orari mesimor per semestrin e II-te, Viti AKADEMIK 2016-2017, Fakulteti i Drejtesise, Programet e studimit Master i Shkencave ne te Drejten Penale dhe Civile e Tregtare.


me shume


Orari mesimor per semestrin e II-te, Viti AKADEMIK 2016-2017, Fakulteti i Drejtesise, Programet e studimit Master i Shkencave ne te Drejten Penale dhe Civile e Tregtare.


me shume

per Fakultetin e Drejtesise

__________________________

Shkolla e Larte Universitare Jopublike “WISDOM UNIVERSITY" Fakulteti i Drejtesise, Zyra e Kurrikulave me Miratimin e Dekanit ka vendosur te zhvillohen lendet dhe oraret mesimore per Semestrin e II-te,
Viti Akademik 2016-2017 si me poshte :

me shume


per fakultetin e psikologjise

__________________________

Shkolla e Larte Universitare Jopublike “WISDOM UNIVERSITY" Fakulteti i Psikologjise, Zyra e Kurrikulave me Miratimin e Dekanit Dr.Edvana Tiri ka vendosur te zhvillohen lendet dhe oraret mesimore per Semestrin e II-te,
Viti I dhe Viti II, Viti Akademik 2016-2017 si me poshte :

me shume


per fakultetin e ekonomise

__________________________

Shkolla e Larte Universitare Jopublike “WISDOM UNIVERSITY" Fakulteti i Ekonomise, Zyra e Kurrikulave me Miratimin e Dekanit Dr. Edvana Tiri ka vendosur te zhvillohen lendet dhe oraret mesimore per Semestrin e II-te,
Viti I-re, Viti II-te dhe Viti III-te, Viti Akademik 2016-2017 si me poshte :

me shume