• img

Konference Shkencore

"Konference Shkencore "Problemet Juridiko-Nderkombetare per territorin e Shqiperise". Organizuar nga Fakulteti i Drejtesise

 • img

Ceremonia me 17.11.2016

Ceremonia e shperndarjes se certifikatave te frekuentimit nga studentet e Programit Master Shkencor.

 • img

Leksion i hapur

Sot u mbajt leksioni i hapur me teme: “Gjuha Esperanto në Shqipëri dhe në Botë”, .

 • img

Seminar i hapur

“Rritja e cilesise dhe sigurise ne jeten e qytetarit lidhur me sherbimet ekonomike, juridike dhe psikologjike"


 • img

Memorandum bashkepunimi

Ne date 26.05.2016 u nenshkrua Memorandumi i Bashkepunimit midis ShLUJ "Wisdom University" dhe "Kolegjit Europian të Kosoves"

 • img

Konference Nderkombetare

“Parandalimi dhe goditja e krimit te organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nepermjet masave parandaluese kunder pasurise".

 • img

Seminar i organizuar

Seminari i organizuar ne abjentet e ShLUJ "Wisdom University" ne date 24 Maj 2016 .

 • img

Seminar i hapur

“Rritja e cilesise dhe sigurise ne jeten e qytetarit lidhur me sherbimet ekonomike, juridike dhe psikologjike"


 • img

Dita Informative “INFO DAY”

Mbi Programet Evropiane te Kerkimit Shkencor dhe Inovacionit, financojne dhe mbeshtesin Kerkimin Shkencor nga KE.

 • img

Prezantimi organizates “Europan Legal”

U organizua eventi i prezantimit të organizates “Europan Legal”.

 • img

Konference Shkencore

me teme: "Roli i Psikologjisë në Kontekstin Shoqëror", organizuar nga ShLUJ " Wisdom University"

 • img

Leksion i hapur

Zhvilluar nga Z.Arben Malaj, me teme: "Tranzicioni shqiptar- Arritje, deshtime dhe sfida"

 • img

Konference studentore

Universiteti Wisdom ne bashkepunim me Institutin per Kerkim dhe Zhvillim Wisdom zhvilluan Konferencen Studentore..

 • img

Vizite ne Shtepine e Femijeve

Universitetit Wisdom në bashkëpunim me Institutin për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom organizuan një vizitë në Shtëpinë e Fëmijëve në Tiranë.

 • img

Vizite ne ambjentet e fabrikes

Universiteti Wisdom, në kuadër të Javës Globale të Sipërmarjes, organizon një vizitë në ambientet e fabrikës së Coca-Coles me.

 • img

Leksion i hapur

Zhvilluar nga Z.Arben Malaj, Tema e leksionit:
"Tranzicioni shqiptar- Arritje, deshtime dhe sfida"

 • img

Konference Shkencore

Konference Shkencore me teme:
Roli i Arsimit te Larte ne funksion te Integrimit te Shqiperise ne Bashkimin Europian.

 • img

Konferenca shkencore

Konference shkencore zhvilluar ne Qershor 2014.
"Shoqerite Tregtare Shqiptare perballe sfidave te Integrimit Europian".

 • img

Ceremonia e Diplomimit

Ceremonia e ndarjes se diplomave 02 Tetor 2014. U kurorezuan me sukses perpjekjet e perbashketa ne rrugen e gjate te dijes dhe arritjeve profesionale.

 • img

Leksion i hapur

Me date 24.04.2015 per studentet e Fakultetit te Drejtesise u zhvillua "Leksion i Hapur" Lektor: Magjistrati Florian Kalaja,

 • img

Ceremoni e Diplomimit

U organizua ceremonia e Diplomimit per Vitin akademik 2012-2013. Perfundoi cikli i studimeve universitare Bachelor, ne Fakultetin e Drejtesise. .

 • img

Konferenca shkencore

Konference shkencore zhvilluar ne Prill 2013.
"Te Drejtat e Njeriut ne Aspektin Kushtetues Penal".

 • img

Konferenca

Fjalen e hapjes e mbajti Dr.Jordan Daci. Referuan:1- Prof.Asc.Dr Shefqet Muçi, me teme “Disa Aspekte te autonomise se pergjegjesise penale te bashkepunetorit”.

 • img

Ndarja e diplomave

U kurorezuan me sukses perpjekjet e perbashketa ne rrugen e gjate te dijes dhe arritjeve profesionale.Perfundoi cikli i tre vite studimesh universitare Bachelor

 • img

Ceremoni e Diplomimit

U organizua ceremonia e Diplomimit per Vitn akademik 2011-2012. Mori pjese dhe Amb.Paolo Foresti, emocion i veçante per studentet edhe profesoret.

 • img

Konferca Shkencor 17 Maj 2012

Me 17 Maj 2012, Konferenca Shkencore “E Drejta dhe Mjedisi”, e cila u zhvillua ne bashkepunim me Studion “Projekte dhe Konsulta ne Mjedis”.

 • img

"Statutet e Shkodres"

Ne 20 Janar 2010 u organizua sesioni shkencor “Statutet e Shkodres”. Statutet e Shkodres perpiluar ne 1396 ( gjysmen e pare te shekullit XIV),

 • img

Panairi i punes

“Wisdom University” merr pjese denjesisht duke prezantuar veten si nje institucion i denje per edukimin e te rinjve.