Te drejtat e barabarta te individit ne nje shoqeri moderne, do te ofrojne dhe mundesi te njejta arsimimi.

Staf akademik i kualifikuar, pedagoge te huaj e shqipetar me pervoje, specialist ne fushat e tyre te studimit.

Ketu jane te detajuar oraret mesiomre sipas lendeve perkatese qe do te ndiqni per vitin akademik 2014-2015.

Sa shume kujtime, sa shume mbresa, nje pasuri e vertete qe njeriu nuk mund ta gjeje kollaje ne jete. .

Informacione

mbi regjistrimin e studenteve

Për pranimin dhe rregjistrimin në Ciklin e parë të programit të studimeve “Bachelor” në Shkollën e Lartë Universitare Jopublike “Wisdom Unuiversity”, kandidatët duhet të paraqesin këto dokumentacione:

Me shume

Tarifat e universiteteve dhe te masterave ne SHLUJ "Wisdom University".


Me shume

Urdher Nr.236 dt.09.05.2016 "Plotesimin e kushteve per akreditim te programeve te studimit te ciklit te dyte "Master i Shkencave" ne E Drejte Civile dhe Tregtare dhe e Drejte Penale"...


Me shume

Urdher Nr.192 dt.22.04.2016 "Hapjen e programit te studimit te ciklit te dyte "Master i Shkencave " ne "Psikologji Shkollore dhe Edukim"...'


Me shume

Politikat e privatesise


Me shume

Miresevini ne website tone

SHLUJ "WISDOM University"

eshte nje institucion prestigjioz,i cili do te kontribuoje ne menyre efektive, ne token e mrekullueshme te shqiponjave, per formimin e nje klase drejtuese, moderne e te lire.

Ky Universitet:
• i jep krahe endrres per t’u edukuar e rritur ne gjirin e nje komuniteti europian
• beson ne ndryshime jetdhenese
• ju ofron standarte perendimore ne komunikim dhe dituri
• ju lehteson barrierat institucionale
• ju ndihmon te rriteni si protagoniste ne tregun e punes-per nje atdhe me te mire per te gjithe.

Lista e kandidateve fitues te raudit te dyte

Me shume


Më poshtë gjeni videon e manualit mbi regjistrimet e raundit të dytë

Me shume

Njoftime

te reja dhe njoftime

Shpallet konkursi për vend të lire pune në pozicionin: Dekan në Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore me titull Prof.As...

Me shume

Takim ndermjet brezash,ALUMNI, kontributi i te diplomuarve te SH.L.U.J “WISDOM UNIVERSITY” ne shoqerine Shqiptare 31 Janar-01 Shkurt 2017

Me shume

Thirrje per paraqitjen e shprehjes se interesit per anetare te Keshillit te Larte te Prokurorise...

Me shume

Mbylljen e Institucioneve te arsimit parauniversitar dhe universitar ne datat 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14 janar 2017.

Me shume

Lista e kandidateve ne Fakultetin e Drejtesise

Me shume

Lista e kandidateve ne Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Shoqerore

Me shume

Lista e fituesve per master

Me shume

Urdher Nr.289 dt.30.05.2016 "Akreditimin e programit te studimit te ciklit te pare "Bachelor" ne Menaxhim Biznesi...


Me shume

Urdher Nr.237 dt.09.05.2016 "Plotesimin e kushteve per akreditim institucional te shkolles se larte universitare jopublike "Wisdom University"..."


Me shume

Udhezimi Nr.22 Dt.06.09.2016 "Disa shtesa dhe ndryshime te udhezimit Nr.13 dt.22.07.2016 per transferimet e studimeve..


Me shume

Kuotat e lira, për raundin e dyte për vitin akademik 2016 - 2017


Me shume

Raporti vjetor i veprimtarise mesimore per vitin akademik 2015 - 2016


Me shume Me shume